Իմ կարդացած գիրքը

0

Ես կարդացել եմ “Էվրիկա, էվրիկա” գրքաշարի “Բանկը պատի մեջ” գիրքը: Պարզվում է, որ բանկոմատը ստեղծել է Լյութեր Ջորջ Սիմջյանը: Այդ գրքաշարը շատ հետաքրքիր է: Ամեն գիրքը ինչ-որ գյուտի հայտնագործության մասին է: Ես խորհուրդ կտամ իմ տարեկիծներին կարդալ այդ գիրքը և ծանոթանալ գրքաշարին:

Գործնական աշխատանք Շոշափելի քառանկյուններ

0

Մենք կատարել ենք գործնական աշխատանք, չափել ենք ուղղանկյունածև սեղանի կողմերը: Լայնություն 60 սմ, երկարություն 120 սմ: Այժմ հաշվենք քառակուսի սալիկի պարագիծը և մակերեսը: Պարագիծ= 360 սմ, մակերես 7200 սմ քառ.:

Լեզվական աշխատանք 28.11.2022

0
 1. Գրեք 10-ական պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր: 
  Պարզ-տուն, գյուղ, սեղան, աթոռ, պարզ, մատ, գորգ, լար, պատ, շոր:
  Բարդ-ավտոմեքենա, մայրաքաղաք, քաղաքապետարան, աչքածակ, ատամնաբուժ, հողագործ, քաղցրասեր,մթնշաղ, օդանավ, գետնախնձոր։
  Ածանցավոր-տնակ, գիտություն, ուրախություն, ուլիկ, թիթեռնիկ, ձվիկ, սևուկ, աթոռակ, ածանցավոր, բախտավոր։
 2. Բարդ բառերի առաջին արմատները վերցրեք և դրանցից ածանցավոր բառեր ստացեք:
  Դասագիրք-դասական, գրքային։ Մարդակեր-մարդկային։ Հողագունդ-գնդակ: Գլխամաս-անգլուխ: Ծաղկազարդ-ծաղկունք, զարդեղեն:
 3. Ուհի, ություն, եղեն, իչ, ան, դժ, ային ածանցներով որքան կարող եք շատ բառեր գրեք:
  Բժշկուհի, մաքրուհի, ուրախություն, տխրություն, հացաբուլկեղեն, բանջարեղեն, գրիչ, կապիչ, անգույն, անհավասար, դժբախտ, դժգույն, մարդկային, տեղային:
 4. Մայրաքաղաք, լեզվակռիվ, հոգեհաց, դասաժամ, վարդագույն բառերի վերջին արմատը վերցրեք և կազմեք այնպիսի բարդ բառեր, որոնցում սրանց վերջին արմատը կդառնա առաջին արմատ, օրինակ՝ հեռախոս- խոսափող:

Քաղաքապետ, կռվախնձոր, հացթուխ, ժամացույց, գունավոր:

Իմ դպրոցի հրաշալիքները

0

Իմ դպրոցում կան շատ հրաշալիքներ: Նրանք շատ-շատ են և ես կթվարկեմ մի-քանիսը:

 1. Մենք ունենք դպրոցում լողավազաններ՝ մի-քանի հատ փչովի և մեկ հատ փակ:
 2. Մեր դպրոցում կա մեծ ագարակ: Այնտեղ կան տարբեր կենդանիներ՝ ձիեր, շներ, սագեր և սիրամարգ:

Մովսես Խորենացի

0

Մովսես Խորենացի (410ԽորնիՏարոնՏուրուբերանՄեծ Հայք — 490Հայկական մարզպանությունՍասանյան Պարսկաստան), Ոսկեդարի չորրորդդ դարի մտավոր ու քաղաքաան գործիչ, թարգանիչ, վարդապետ, ճգնավոր, պատմահայր։ Պատմահայր՝ Մովսես Խորենացու կողմից ձեռագրված «Հայոց Պատմություն» մագաղաթյա ձեռագիր մատյաններն ազգային ինքնաճանաչման, հավաստի վավերագրված փաստաթուղթեր են բոլոր դարաշրանների սերունդների համար։ Մեծարվել է.- Պատմահայր, Մեծն Մովսես, Քերթողահայր, Տիեզերահռչակ, Սուրբ Մովսես Խորենացի  պատվո անուններով։

Նոյեմբեր ամսվա մաթեմատիկայի ինքնաստուգում

0

1) Թվարկիր 28-ի բոլոր բաժանարարները։ Ո՞րն է 28-ի ամենափոքր բաժանարարը, իսկ ո՞րն է ամենամեծը։
1,2,4,7,14,28 ամենափոքրը 1, ամենամեծը 28

2)Գտիր 58 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։
59

3)Քանի՞ բաժանարար ունի 30-ը, ո՞ր թվերն են դրանք։
1,2,3,5,6,10,15

4)Թվարկիր 4-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 36-ից։
4,8,12,16,20,24,28,32

5)Թվարկիր  6-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։
36,42,48,…

6)Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
9,18,27,36,… 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը 9- ն է:

7)Հաշվիր 2սմ, 6սմ , 9սմ և 4սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։
21 սմ

8)Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և
երկարության գումարը 26 է։
52

9)Հաշվի՛ր 12 սմ և 17 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։
P-29 սմ
S-204 սմ քառ.

10)Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 11 սմ է։
P-44 սմ
S-121 սմ քառ.